6 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Misje

PKW IRAK II ZMIANA
Styczeń - Sierpień 2004

Od stycznia do lipca 2004r. żołnierze 6 batalionu dowodzenia uczestniczyli w operacji IRACKA WOLNOŚĆ w ramach II zmiany wojsk w składzie Międzynarodowej Dywizji / MNDCS /. Zasadniczym celem drugiej zmiany było wspieranie procesu powołania Tymczasowego Rządu Irackiego oraz tworzenia Irackich Sił Bezpieczeństwa.

Prowadzono rozminowanie i niszczenie amunicji oraz niewybuchów. Realizowano zadania związane z tworzeniem Irackich Sił Bezpieczeństwa, przeszkalając około 6,5 tysiąca Irakijczyków.
Zdecydowane rozszerzono zakres współpracy cywilno-wojskowej 1300 projektami na łączną sumę ok.48 mln dolarów. Dla poprawy bezpieczeństwa dywizji zmniejszono liczbę baz, fortyfikując je i wzmacniając system ochronno-obronny działami przeciwlotniczymi.

Jednocześnie w ramach działań uprzedzających prowadzono ograniczone działania ofensywne skierowane przeciwko terrorystom. Zadaniem żołnierzy 6 batalionu dowodzenia była ochrona i zabezpieczenie funkcjonowania dowództwa I BCT / Brigade Combat Team /.

Dowództwo I BCT dyslokowane było w Camp JULIET w świętym mieście Irakijczyków KARBALI.
Do zadań żołnierzy należało utrzymanie łączności, ochrona i patrolowanie rejonu bazy, ochrona konwojów z zaopatrzeniem, szkolenie żołnierzy nowo powstałej armii irackiej.

Mimo wielu trudności z postawionych zadań żołnierze batalionu wywiązali się w sposób wzorowy, zyskując wysokie oceny i bardzo dobrą opinię w oczach przełożonych i sojuszników.

    

    

 

********************************

PKW AFGANISTAN
V (2009), VI (2009-2010), XI (2012)

W latach 2007-2010 służyło w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu ponad 350 spadochroniarzy z 6 batalionu dowodzenia.

Podczas V zmiany tworzyli oni w ramach kontyngentu pluton wzmocnienia oraz grupę łączności zabezpieczającą Polskie Siły Zadaniowe pod względem łączności przewodowej, bezprzewodowej oraz satelitarnej. W tym samym okresie jako pododdział bojowy działał pluton wzmocnienia stacjonujący w bazie Four Corners. Nasi żołnierze patrolowali odcinek 154 km strategicznej drogi Kandahar-Kabul. Zabezpieczali także proces przygotowania i przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów prezydenckich w Islamskiej Republice Afganistanu.

W okresie od kwietnia do października 2009 roku żołnierze 6 batalionu dowodzenia uczestniczyli w szeregu patroli, konwojach oraz 17 dużych operacjach przeciwko rebeliom (m.in.  Orle Pióro, Czysta Przestrzeń,  Dobry Wybór, Over the Top).

Spadochroniarze 6 batalionu dowodzenia uczestniczyli także w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, gdzie realizowali zadania jako Zespół Doradczo-Łącznikowy (ang. OMLT), który stacjonował w bazie Warrior. Zespołem dowodził ówczesny Dowódca 6 batalionu dowodzenia ppłk Roman UTRACKI.

Zadaniem OMLT było: realizacja działań o charakterze konwojowo-patrolowym oraz uczestnictwo w polsko - amerykańskim Prowincjonalnym Zespole Odbudowy PRT, który opracował i wykonał 34 projekty pomocowe (dotyczące m.in. infrastruktury medycznej, edukacyjnej, drogowej itp.).
Zespół Doradczo-Łącznikowy OMLT brał także czynny udział w procesie wsparcia Afgańskiej Armii Narodowej w zakresie doradztwa i szkolenia jednostek wojskowych.

Służba ta pozwoliła żołnierzom 6 batalionu dowodzenia zdobyć cenne doświadczenie, a także przyczyniła się do utrwalenia dobrej opinii o  Bordowych Beretach jako profesjonalistach wysokiej klasy w oczach naszych sojuszników z NATO.

    

    

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

6 batalion dowodzenia
Ułanów 43
30-901 Kraków
tel. 261135555
fax. 261135541
6bdowkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP