6 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoła Podstawowa w Mazurach

im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego

 

Strona www

 

Wpółpraca pomiędzy 6 batalionem dowodzenia a Szkołą Podstawową im. generała Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach wzpółpracują ze sobą w celu:   

 • pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
 • upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;
 • kształtowania pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
 • pozyskiwania kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • wychowania patriotycznego i edukacji pro obronnej młodzieży Szkoły;
 • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki wojskowej i Szkoły;
 • integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej. 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

6 batalion dowodzenia
Ułanów 43
30-901 Kraków
tel. 261135555
fax. 261135541
6bdowkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP